Kärvare tider väntar för Växjö kommun

20-talet medlemmar var på plats när Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp i Växjö måndagen den 19 augusti genomförde höstens första möte i Växjö Fria Gymnasium.

De fick ta del av en omfattande genomgång av Växjö kommuns ekonomi, där budgetchefen Mia Stavert förutsåg en tuffare ekonomisk verklighet inför 2020.

–Kommunen hade ett överskott på 108 miljoner kronor under 2018. Men både i år och nästa år ser det tuffare ut. I år jobbar vi med en budget med nollresultat men inför 2020 handlar det i nuläget om att spara miljonbelopp. Även om Växjö kommun omsätter drygt 5 miljarder kronor och inklusive bolagen cirka 8 miljarder kronor är det en betydande besparing, sa Mia Stavert.

Även om Växjö kommun har en stark finansiell ställning kan inte de ackumulerade vinstmedlen användas för att täcka underskott i budgeten annat än i undantagsfall under vissa år.

–Vi måste bland annat kunna finansiera investeringar och beakta våra pensionsåtaganden. Vi ser också att antalet 80-84-åringar i kommunen ökar med 1,5 procent vilket är jättemycket och påverkar ekonomin. Men lyckligtvis är politikerna eniga om att Växjö även under kärvare tider ska satsa på basverksamheterna skola och omsorg. Det är en styrka och en viktig anledning till att Växjö växer och utvecklas, sa Mia Stavert.

Efter fikapausen redogjorde kommunalrådet Eva Johansson för aktuella frågor i kommunpolitiken. Dessutom presenterade Anders Haggren och Gunnar Pettersson det spännande framtidsprojektet Vallastaden i Linköping som med många tekniska innovationer ska bygga ihop universitetsområdet med stadens centrala delar.

–Här finns en potential som vi kan använda och utveckla även i Växjö, sa Anders och Gunnar, som besökte Vallastaden i våras och tog med sig många idéer om hur vi skulle kunna göra något liknande även i Växjö