• / Nyheter
  • / Medlemsmöte med fokus på valet 2022

Medlemsmöte med fokus på valet 2022

Irene Olofsson, Bolmsö, var en inspirerande ledare när Växjökretsenstartade arbetet inför valrörelsen 2022.

 

Nu har Centerkretsen i Växjö redan dragit igång arbetet inför valet 2022.

 

Under ett medlemsmöte i Föreningen vuxenskolans lokaler i Växjö måndagen den 26 augusti drog 25-talet närvarande upp riktlinjerna för att Centerpartiet ska lyckas ännu bättre i nästa val.

Med Irene Olofsson, Bolmsö, som inspiratör och mötesledare delades deltagarna upp i fyra grupper där varje grupp fick skriva ned de styrkor, svagheter, möjligheter och svårigheter som kan dyka upp.

Det resulterade i en mycket bred och sammanfattande beskrivning av vad kretsen ska jobba med under de kommande åren. Tanken är att ta fram 20 punkter med renodlad Centerpolitik samt i möjligaste mån verka för att få genomslag för de punkterna såväl i media som i den konkreta kommunpolitiken.

Med Andreas Håkansson som ordförande genomfördes också ett fyllnadsval efter avgående ledamöterna Margareta Jonsson och Golnoush Lundén.

Mötet följde valberedningens förslag och utsåg Melinda Prick och Tomas Johansson till nya ledamöter i styrelsen. Som avslutningen på ett mycket givande möte informerade kommunalrådet Eva Johansson om aktuella frågor i kommunpolitiken.

Det ekonomiska läget är kärvt och kommunstyrelsen jobbar intensivt med att hitta besparingar för att hantera ett befarat tresiffrigt miljonunderskott under 2020.

Ett tufft jobb och en helt ny situation för ett Växjö som under många år vant sig vid att leva med en budget med stora överskott.