• / Nyheter
  • / Dags för avstamp inför valet 2022

Dags för avstamp inför valet 2022

Valet 2022 kastar redan sin skugga över Centerpartiet i Växjö.

 

Under kommunfullmäktigegruppens möte i Växjö Fria Gymnasium måndagen den 9 september bildades fem grupper som ska ta fram förslag till politisk utveckling inför valrörelsen om tre år.

De nu bildade grupperna ska jobba med näringsliv och arbetsmarknad, utbildning, social- och omsorgsfrågor, stadsbyggnadsfrågor inom stad, tätort och landsbygd samt kultur och fritidsfrågor.

–Vi siktar på att göra ett bättre val i Växjö 2022 jämfört med 2018. Då är det viktigt att vi har en stabil grund att stå på så att vi kan ta fram en lokal politisk agenda till 2022, säger Andreas Olsson, gruppledare i kommunfullmäktige.

På mötet, som samlade 20-talet medlemmar, informerade också kommunalrådet Eva Johansson om aktuella politiska frågor i Växjö. Bland annat kommer kommunen att säga nej till Trafikverkets begäran att sänka hastigheten på riksväg 23.

–Växjös innevånare ska ha möjlighet att transportera sig med en acceptabel hastighet. Vi anser att man kan behålla de hastigheter som idag gäller på riksvägen, säger Eva Johansson.

På mötet informerade också Jan-Erik Davidson om den studiecirkel på temat vätgas som han tillsammans med Anders Haggren kommer att starta i Alvesta.

– Det finns plats för 10 deltagare. Jag hoppas att Växjö kommun och Region Kronoberg gör en gemensam satsning på att introducera vätgas som drivmedel i region- och stadsbussarna. Det är miljövänligt, vilket man har upptäckt i Mariestad som i nuläget är den enda kommunen i Sverige som har satsat på vätgas. Men jag hoppas och tror att Växjö och Kronoberg snart följer efter,
säger Jan-Erik Davidson.