Stefan från LRF berättade om jordbrukets villkor

Stefan Runesson från LRF Växjö talade om jordbrukets villkor på mötet med Centerpartiets kommungrupp den 30 september. med Per Schöldberg som en av åhörarna.


Jordbrukets möjligheter och svårigheter blev väl belysta när Stefan Runesson, LRF-ordförande i Växjö, gästade kommungruppens möte i Växjö Fria Gymnasium måndagen den 30 september.

Inför 30-talet åhörare beskrev Stefan mycket pedagogiskt under vilka förhållanden som en bonde idag bedriver sin verksamhet.

–När jag började som jordbrukare 1983 hade vi 18-20 kor och fick cirka 3,45 kronor för en liter mjölk. Idag har vi på samma gård totalt 230-300 djur och 60-talet mjölkkor. Men vi får fortfarande cirka 3,45 för en liter mjölk. Då förstår var och en att en jordbrukare har små ekonomiska marginaler. Vi har helt enkelt för dålig lönsamhet i lantbruket, sa Stefan Runesson.

Han framhöll att jordbruket behöver långsiktiga spelregler för att kunna utvecklas.

– När Sverige gick med i EU 1995 fick vi också en våldsam ökning av matimporten. Eftersom Sverige har Europas mest miljövänliga jordbruk innebar det också att svenskarna köpte mindre svenskproducerad mat. Nu har det blivit något bättre men vi importerar fortfarande fortfarande cirka 50 procent av all mat vi sätter i oss. Där måste vi skärpa oss och vi kan se en viss förbättring. På lokal nivå är Växjö kommun duktig på att upphandla lokalt producerade livsmedel, vilket känns bra, sa Stefan Runesson.

Efter fikat fick åhörarna en redogörelse för den i helgen avslutade partistämman i Karlstad av Andreas Håkansson, Andreas Olsson, Per Schöldberg och Tina Sturesson, som alla var på plats under de fyra dagar som stämman höll på.

Dessutom informerade kommunalrådet Eva Johansson om aktuella frågor i Växjöpolitiken. Bland annat har kommunen fått 10 miljoner kronor från regeringen som ersättning för insatser inom flyktingmottagandet. Pengarna delas upp i tre potter med cirka 3,2 miljoner kronor i varje och ska användas till olika insatser. En av de insatserna handlar om att få in somaliska kvinnor i arbetslivet.