Simhallen på agendan

Växjös nya simhall var också på agendan i form av två medborgarförslag.

Det ena förslaget handlade om lokaliseringen där förslagsställaren önskade att simhallen skulle vara belägen vid Växjösjön.

Här meddelade kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (m) att en kompletterande utredning angående simhallens nuvarande status ska genomföras. När den utredningen är klar lovade Anna Tenje att ett beslut rörande den framtida lokaliseringen av Växjö simhall kommer inom en snar framtid.

Det andra medborgarförslaget handlade om en uppdatering av simhallens program och möjliga parallelluppdrag. Bland annat föreslås att tre arkitektkontor ska bjudas in för att komma med idéer på om- och tillbyggnad men också hur marken runt simhallen ska användas. Även här landade fullmäktiges beslut i att de här frågorna ingår i beslutet kring den framtida lokaliseringen av simhallen.