Skarp revisionsrapport

Dessutom fick kommunfullmäktige lyssna till en skarp revisionsrapport om utbildningsnämndens ekonomistyrning av grundskolan.

I rapporten slår revisorerna fast att både ekonomistyrning och den interna kontrollen har brister. Eftersom nämnden, enligt revisorerna, har blivit blåst på en handlingsplan, saknas också underlag för att ta korrekta beslut. Även dokumentationen från rektorer och områdeschefer är enligt revisorerna otillräcklig. Den beska rapporten går nu vidare till utbildningsnämnden som nu ska ta tag i de brister som revisorerna påpekat.