Vegetarisk mat gav stor
debatt i Växjö kommunfullmäktige

En motion från vänsterpartiet om att vegetarisk mat ska vara norm för politiker och tjänstepersoner i Växjö kommun ledde till en stor debatt när Växjö kommunfullmäktige sammanträdde tisdagen den 15 oktober.

Det var Eva Johansson, Centerpartiets kommunalråd, som drog igång debatten genom att ifrågasätta vad som händer om den offentliga sektorn slutar att konsumera kött.

–Vi diskuterar gärna köttkonsumtionen. Men vi tror att man förändrar genom frivillighet. Med vänsterpartiets förslag ser vi att de svenska böndernas möjligheter att sälja kött minskar. Och i Växjö kommun kommer 98 procent av det kött som vi köper in från svenska producenter, sa Eva Johansson.

Även Andreas Håkansson och Andreas Olsson var uppe i talarstolen och argumenterade för kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

–Vi behöver kor för att bevara det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Med det beslut som vi tar idag skickar vi en signal till bönderna hur vi ser på den här frågan i Växjö, sa Andreas Håkansson.

Motionen gick till votering där både socialdemokraterna och miljöpartiet röstade med vänsterpartiet. Men det var inte tillräckligt - kommunstyrelsens förslag vann med 34-27.