Ulrica Bennesved:
"Viss nedgång men inget fritt fall"

Ulrica Bennesved, regionchef för Svenskt Näringsliv i Kronoberg, gav en bred exposé över tillståndet i det svenska näringslivet när hon gästade kommunfullmäktigegruppens möte måndagen den 4 november.

Inför 25-talet närvarande valde Ulrika att anslå positiva tongångar om den lågkonjunktur som enligt många bedömare är i antågande.

–Vi ser en viss avmattning men det handlar absolut inte om något fritt fall nedåt, sa Ulrica Bennesved.

Hon konstaterade också att mycket gynnar näringslivet i den 73-punktersuppgörelse som regeringen har med Centerpartiet och Liberalerna.

–Kompetensbristen är det absolut högsta tillväxthindret. Vi behöver också höja kvalitén i skolan hela vägen. Inom Svenskt Näringsliv tycker vi att UF-företagande borde vara obligatoriskt på alla linjer i skolan. Det är bra att lära sig grunderna för att bli företagare redan i unga år, sa Ulrika Bennesved.

Hon gick också igenom den nyligen genomförda mätningen av företagsklimatet som Svenskt Näringslöv gör varje år.

–Tyvärr pekar många pilar nedåt i Kronoberg. Det är endast Markaryd som har höjt sig ett snäpp i rankingen. I Växjö går utvecklingen i fel riktning. samtidigt kan vi se att många kommuner har skärpt till sig vilket givetvis påverkar det totala utfallet.

Ulrica Bennesved framhöll att Växjö kan bättre.

–Två avsnitt sticker ut i Växjös resultat. Upphandlingen är ett stort bekymmer och dialogen med kommunledningen är enligt företagen heller inte bra. Men Växjö har potential och ser vi på utfallet mot jämförbara städer är Växjö tvåa efter Helsingborg, sa hon.

Efter den intressanta genomgången och fikat vidtog en frågestund med fokus på förslaget att fördubbla parkeringstaxan i zon 2 från 5 till 10 kronor. Ett förslag som enligt flera riskerar att ytterligare försvaga centrumbutikernas sviktande kundunderlag och förstärka trenden att allt flera söker sig till stormarknaderna för att göra sina inköp