100 år av demokrati på Växjö kommunfullmäktige

Cecilia Kyllinge spelade rollen som Kerstin Hesselgren vid Växjö kommunfullmäktiges novembermöte.


100 år har gått sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt.
Den grundläggande demokratiska reformen uppmärksammades stort när Växjö kommunfullmäktige höll sitt möte tisdagen den 19 november.

Dels spelade Cecilia Kyllinge rollen som Kerstin Hesselgren, den första kvinnan i svenska riksdagen, och dessutom framförde Gunnar Nordmark (l) ett mycket personligt porträtt av Gul-Britt Petrini, som växte upp i Stockholm och flyttade till Växjö där hon var mycket aktiv i den kvinnliga rösträttsrörelsen och 1909 blev invald i kommunfullmäktige och året efter medlem i drätselkammaren som den första kvinnan i Sverige.

Det blev en bra upptakt på ett fullmäktigemöte som till stora delar präglades av frågor kring omsorgsnämnden, där ordföranden Ulf Hedin (m) fick svara på interpellationer från Malin Lauber (s) om utfallet av valfrihet inom särskilt boende och från Martin Forsberg (s) om daglig verksamhet.

Dessutom levererade utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus ett minst sagt utförligt svar på en interpellation från Björn Kleinheinz (v) om utbildningsklyftor i Växjö kommun.

Sex medborgarförslag fanns också på agendan. Ett förslag handlade om förskola och utbyggd förskola i Ör. Där konstaterar utbildningsnämnden i sitt svar att antalet barn i förskoleålder i Ör enligt befolkningsprognosen näst intill kommer att halveras under den kommande tioårsperioden. Därför finns enligt nämnden inte underlag för en ny förskola i Ör, vilket också blev kommunfullmäktiges beslut.