Vi vill skapa förtroende genom
dialog med Växjöborna


I en tid där utmaningar möter varandra är det viktigt att ta tydligt politiskt ansvar och ge svar på hur vi vill vara med och forma Växjö kommun framåt.

Med ekonomiska svåra tider, och miljö och klimathot, måste det ändå finnas politiska krafter som möter orosmolnen och som tror på framtiden med stark tillförsikt och optimism. Växjö kommun kommer möta några tuffa år, men efter regn kommer solsken, och det kräver kloka beslut och en tydlig plan.

Som ett traditionellt folkrörelseparti anser vi som centerpartister att politik ska utformas genom bred dialog och förankring. Politik är att skapa visionen om hur vi vill se samhällets utveckling. Det sker dels genom bred diskussion bland partiets medlemmar, men ännu mer genom dialog med kommunens invånare. Liksom partiet byggs och växer underifrån bör även samhället byggas och växa underifrån genom samtal där vardagsfrågor blandas med synen på de största samhällsutmaningarna. I en växande kommun får avståndet mellan politiker och invånare inte växa, utan tvärtom hållas nära.

För oss är det särskilt viktigt att tala om företagande, tillväxt på landsbygden och i de mindre orterna, och miljön vi formar och lever i. Men också jämlikheten och tryggheten i vårt samhälle.

När vi träder in i 2020 är det bara två år kvar till valet. Därför är det så viktigt att lyssna till och skapa samtal med växjöborna runt om i hela kommunen. Att få lyssnar in vad som är viktigt för dig som bor i Växjö kommun, att höra vad du tänker och vilka åsikter som finns i stort och smått. För Centerpartiet är det en central del i vårt långsiktiga, breda och förankrade arbete när vi fortsätter vägen mot vår vision om Växjö 2050.