LOV och matsvinn på årets sista fullmäktigemöte

Två motioner från Carin Högstedt (v) var i fokus under årets sista möte med Växjö kommunfullmäktige i Utvandrarnas Hus tisdagen den 17 december.

Den ena motionen handlade om att rekrytera deltidsbrandmän genom kombinationstjänster och den andra om att lämna LOV (Lagen Om Valfrihet) för särskilda boenden.

Nu fick Carin Högstedt inte fullmäktige med sig på någon av motionerna.

Eva Johansson (c), ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, sa visserligen att tanken i motionen var god.

–Men det krävs vidare utredningar för att vi ska kunna gå vidare eftersom de här tjänsterna också handlar om att rekrytera undersköterskor. Detta kan idag inte prioriteras men kommunfullmäktige kan uppmuntra förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att generellt ställa sig positiva till att anställda arbetar som deltidsbrandmän. Men varje fall måste prövas individuellt, sa Eva Johansson.

Den efterföljande omröstningen vann kommunstyrelsens förslag med 37-24.

”Avskaffa LOV för särskilda boenden”

Inte heller Carin Högstedts motion om att lämna LOV för särskilda boenden fann gehör hos fullmäktige.

–Det är bra att vi gör en översyn som kommunstyrelsen föreslår. Genom att införa LOV har vi fått ytterligare 180 platser i särskilt boende och vi vet också att konkurrens höjer kvalitén, sa Margareta Jonsson (c) i debatten.

Även Claes Bromander (c) var positiv till LOV.

–Det är utvecklande med konkurrens. Det får vi inte om vi säger ja till motionen från (v) sa Claes när han gick upp i talarstolen.

Fullmäktige beslöt också att avslå motionen, bland annat med hänvisning till att det inte är tillåtet att ha LOV för endast vissa boenden. Lagen måste tillämpas fullt ut.

Matsvinnet debatterades

Oppositionskommunalrådet Malin Lauber (s) motionerade om att minska matsvinnet i kommunens verksamheter genom att sälja den mat som blir över.

Här framhöll Eva Johansson, ordförande i KSOP, att kommunfullmäktige har gett måltidsorganisationen ett uppdrag att arbeta strukturerat för att minska matsvinnet under 2020.

–Det ska i första hand ske genom minska överproduktionen av mat och utveckla ett arbetssätt i köket för att på ett säkert sätt ta hand om överbliven mat. När matsvinnet minimerats och matproduktionen är balanserad kan vi utreda möjligheten att sälja mat, sa Eva Johansson.