Försämrat näringslivsklimat oroar företagare

Det var stor uppslutning på Centerpartiets företagsfrukost i Växjö.


30-talet företag inom skilda branscher känner en oro för näringslivsklimatet i Växjö kommun.

Det kom fram när Centerpartiet i Växjö på fredagen den 7 februari ordnade en näringslivsträff på Fortnox Arena i Växjö.

Under gruppdiskussionerna framförde många att kommunen har tappat fokus på tillväxtfrågorna, vilket är en förutsättning för att utveckla ett vinnande företagsklimat.

–Det är också viktigt att småföretagssäkra upphandlingsprocessen så att även mindre företag får chansen att vara med och konkurrera, säger Claes Bromander, en av medlemmarna i Centerpartiets företagsnätverk.

Deltagarna ville också att kommunen satsar mer på att bilda nätverk och kluster med fokus på it, logistik, träbyggnad och besöksnäring - fyra tillväxtområden med en stark tillväxtpotential.

Ett annat önskemål är mer och snabbare service med inriktning mot myndighetsutövning samt att sälja in både stad och land för att locka företag till Växjö. Kompetensförsörjningen var också på agendan - här blev ett råd till kommunen att driva en kampanj för att locka tillbaka utflyttare från framför allt storstadsregionerna.

Dessutom fick riksdagsledamoten Per Schöldberg, som inledde mötet, med sig frågan att tillsammans med övriga ledamöter på riksdagens Kronobergsbänk driva kravet att bilda en digitaliseringsmyndighet med placering i Växjö som kan hantera alla de nya frågor som blir aktuella i den pågående digitaliseringsprocessen.