Kommunfullmäktige röstade för Grön Stadsby


Växjö kommunfullmäktige sade under sitt möte tisdagen den 25 februari ja till motionen från centerpartisterna Andreas Håkansson, Anders Haggren och Gunnar Petersson om att skapa en Grön Stadsby som uppfyller målen i Agenda 2030 och i Växjö kommuns hållbarhetsprogram.

Eftersom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville ha en något annorlunda skrivning gick frågan till votering där majoritetens förslag vann med 37-24.

Beslutet innebär att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tydligare definiera vad som skulle ingå i begreppet Grön Stadsby för att se hur det ska kunna tillämpas framöver.

-Det område som idag bäst möter vårt förslag är de nya stadsdelen Bäckaslöv. Växjö kommun måste fortsätta att gå i bräschen för en hållbar stadsutveckling. Då kan den Gröna Stadsbyn visas upp och marknadsföras genom en bomässa, skriver motionärerna.

Ett enhälligt fullmäktige godkände också förslaget om att bygga om och till Ulriksbergskolan till en total kostnad av 248 miljoner kronor.

Den nu snart 70-åriga skolan kan i nuläget inte ta emot fler elever och årskurs 6 är idag placerad på Elin Wägner-skolan.

Därför finns ett stort behov av att bygga om och till Ulriksbergskolan får årskurs F-6 samt bygga en ny förskola för 70-80 platser. Den nya skolan planeras kunna stå helt klar under 2024.