Bredband till alla behövs i coronatider

Kanske en sliten klyscha, men i dessa corona-virusets negativa tider pekar den samtidigt på vad som är särskilt viktigt för många

Tillgång till bredband med hög kapacitet för alla som har företag, arbete och förtroendeuppdrag. Något som centerpartiet kämpat för länge.

Aldrig ha vi väl träffats så lite men umgåtts så mycket. Vi har allt fler kontakter och möten över det digitala nätet. Många är idag förvisade till att jobba i hemmet. Möten i nämnder, styrelser och bolag sker nu i betydande omfattning via Skype, Teams och andra digitala former.

Tyvärr är det fortfarande alltför många som inte har det lokala fibernät som krävs för att kunna koppla upp sig och utföra sin arbetsuppgifter eller delta fullgott i digitala möten. Det räcker inte att det finns ett lokalt nät i tätorter. Många bor och verkar ute i bygderna. Datainfrastrukturen måste nå ut till alla. Detta är vår hjärtefråga som blivit än viktigare nu.

Wexnet har gjort och gör en god insats för att Växjöbor och andra länsbor ska ha tillgång till bredband men de har fortfarande ett viktigt uppdrag att slutföra. Vi är inte nöjda förrän de eller andra nätbyggare nått ut med fiber till alla.

Medborgarna vänjer sig nu vid att den digitala kommunikationen gäller fullt ut och då måste tekniken fungera. Centerpartiet arbetar för att hela Sverige skall leva på samma digitala villkor.

Anders Franzén (C)