• / Nyheter
  • / Sommarjobb debatterades på digitalt fullmäktige

Sommarjobb debatterades på digitalt fullmäktige

Även om sammanträdet genomfördes digitalt blev debatten vid ett par tillfällen riktigt intensiv.

Det innebar att mötesordföranden Bo Frank inte kunde sätta punkt för Växjö kommunfullmäktiges möte tisdagen den 19 maj förrän efter cirka två och en halv timme.

43 ärenden fanns på dagordningen och speciellt en motion av Carin Högstedt (v) angående möjligheterna för ungdomar att kvalificera sig för kommunala sommarjobb väckte debattlustan. Även ett förslag om att inrätta en kommunal fritidsbank ledde till debatt.

Frånsett Eva Johansson, som var uppkopplad från sin bostad, samlades centergruppen i kommunhusets A-sal.

–Det gick alldeles utmärkt. Vi var sju personer i en sal som rymmer 40 personer. Därför kunde vi sprida ut oss men ändå ha en bra kontakt under mötet. Det kändes mycket bra, sa Margareta Jonsson.

Tillsammans med Ulf Hedin (m) och Anna Zelvin (kd) hade Margareta undertecknat en motion om att inrätta ett särskilt råd för anhöriga och omsorgstagare för att skapa ökad delaktighet i omsorgen.

–Vi såg att ett råd skulle fylla en sådan funktion. Jag hoppas att rådet kommer igång ganska snart även om det kanske inte blir förrän efter sommarsemestern.

Som ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott fick Eva Johansson besvara en interpellation från Martin Edberg (s) angående de samtal som enligt ett fullmäktigebeslut ska genomföras med de kommunala medarbetare som slutar sin anställning.

–Vi har i nuläget ingen samlad statistik på hur många samtal som har genomförts. HR-organisationen kommer under 2020 att genomlysa detta och bygga upp en kommunövergripande uppföljningsprocess. För personen som slutar uppfattas det ofta som positivt att få dela med sig av sina åsikter, svarade Eva Johansson.

Eftersom fullmäktigemötet i juni är inställt kommer de 61 ledamöterna inte att samlas igen förrän i september. Om det då blir ett traditionellt möte i Utvandrarnas Hus är helt beroende av hur coronapandemin utvecklas.