• / Nyheter
  • / Bred information på vårens sista kommungruppsmöte

Bred information på vårens
sista kommungruppsmöte

Vårens sista digitala möte med centerpartiets kommunfullmäktigegrupp i Växjö måndagen den 25 maj gav deltagarna en minst sagt bred information både från riksdagen och den lokala kommunpolitiken.

Per Schöldberg berättade om hur coronapandemin radikalt förändrat livet för de 349 riksdagsledamöterna.

–Vi genomförde en krisövning den 5 mars och då slogs jag av hur allvarligt många av deltagarna såg på den övningen. Samtidigt togs beslutet att riksdagen skulle reduceras till 55 ledamöter vilket för mig innebär att jag har varit hemförlovad i Växjö sedan mitten av mars. Men faktum är att det fungerar, vi centerledamöter stöttar varandra och det går att styra landet på ett sätt som ingen hade räknat med, sa Per Schöldberg.

Han räknar med att jobba hemifrån ända fram till sommarledigheten vid midsommar men hoppas förstås att kunna vara tillbaka i Stockholm när riksdagen återstartar i höst.

–Problemet är att ingen vet när coronapandemin ebbar ut. Det hade varit mycket enklare om vi haft ett slutdatum och hade kunnat jobba efter det. Ovissheten ställer till problem, sa Per Schöldberg, som också kommenterade den aktuella debatten om förslaget till förändringar i lagen om anställningsskydd - en fråga som centern har drivit sedan januariöverenskommelsen 2019.

–Jag tror att debatten behöver nyanseras. Vi ser tydliga tecken på att arbetsförmedlingen inte fungerar och då behöver vi förändringar. Men det är arbetsmarknadens parter som ska lösa detta. Och utredningen avslutas ju inte förrän den 1 juli 2022, sa Per Schöldberg.

Sparkrav i Växjö

Lokalt i Växjö måste den blågröna majoriteten inför 2021 hantera ett prognostiserat underskott på minst 125 miljoner kronor.

–Det innebär att vi inte kan komma med några nya penningkrävande förslag om vi inte samtidigt kapar andra kostnader eller kommer på något som genererar ökade inkomster. Nu måste vi prioritera kärnverksamheterna men samtidigt kan vi inte lägga allt annat åt sidan, sa Eva Johansson.

I höst ska kommunen jobba vidare med den stora översiktsplanen och man ska även ta fram en landsbygdsplan. En annan stor fråga blir simhallen men här tror inte Eva Johansson på en snabb lösning.

–Det tar flera år innan vi sätter spaden i marken. Som det ser ut nu har vi helt enkelt inte råd att bygga en ny simhall, sa Eva.

Mötesdeltagarna fick också en bra genomgång av verksamheterna i de kommunala bolagen och nämnderna.

Här redovisade Annika Nilsson i kultur- och fritidsnämnden att man hade anslagit medel till att bygga en sporthall vid den nya Hagaviksskolan samt till att byta ut konstgräset på Värendsvallens C-plan och Norremark.

Av de kommunala bostadsbolagen redovisar Växjöbostäder en omsättning på 670 miljoner och en vinst på 125 miljoner kronor. Sammantaget förvaltar bolaget nu cirka 9000 bostäder som ger 15000 Växjöbor tak över huvudet. Vidingehem, där Peråke Janén slutar som vd och Anna Johansson går in som tf vd, bygger lägenheter som aldrig förr.

–Samtliga nya lägenheter på Rosendalsområdet i Rottne är uthyrda och vi hoppas mycket på de 72 nya lägenheter vi nu bygger på Östra Lugnet, sa Anders Bengtsson, styrelseordförande i Vidingehem.

Nästa möte med kommunfullmäktigegruppen blir den 17 augusti.

–Då hoppas jag att vi kan träffas mer fysiskt, sa mötesledaren Andreas Olsson och önskade alla en glad försommar.