Mat-rundan viktig för lokala matentreprenörer

Matmässan i Växjö har blivit en stor succé, som tyvärr under rådande förhållanden måste ställas in

Nu har dock Länsstyrelsen beslutat att tillsammans med Region Kronoberg, Destination Småland, LRF Sydost m.fl arrangera ” MAT-rundan ” som en ersättning för Matmässan.

Detta är ett mycket bra initiativ, då alla dessa matproducenter / lantbrukare runt om i länet ges möjligheter att möta kunder på sina gårdar och i sina företag..

Centerpartiet i Växjö kan inte nog poängtera hur viktigt detta är för dessa matentreprenörer som både ger sysselsättning på landsbygden och öppna landskap. Det stärker också intresset för och kunskapen om svensk livsmedelsproduktion. Något som har aktualiserats ytterligare under coronapandemin.

Att arrangera en sk. Mat-runda kräver naturligtvis resurser i form av frivilligt arbete, men det krävs även finansiella resurser.

Nu vet vi att Växjö kommun, jämfört med Matmässan, kommer att trappa ned sitt engagemang i Mat-rundan.

I stället för att bidra med kontanta medel bistår kommunen med en kommunikatör som tillsammans med Destination Småland ska marknadsföra aktiviteterna runt om i länet. Fokus kommer att ligga på sociala medier.

Det är givetvis ett viktigt bidrag till Mat-rundan och en indikation på att Växjö kommun, när MAT gör comeback på Stortorget 2021, återigen satsar fullt ut på det populära arrangemanget. Detta som ett led i kommunens viktiga arbete med att skapa bra förutsättningar för de kommuninvånare som bor och verkar på landsbygden.

För det råder ingen tvekan om att Matmässan sätter Växjö på kartan över Sveriges gastronomiska centrum. Något som vi ska vara tacksamma över och slå vakt om!

Centerpartiet i Växjö

Annika Nilsson, kretsordförande