Statligt ansvar är inte svaret på utmaningar

Gå inte i fällan och tro att alla svar på utmaningar är mer statligt ansvar

Det är många nu som börjar dra slutsatser kring hur samhället ska styras för att optimera våra samhällsviktiga funktioner. Många börjar då peka på att en ökad statlig styrning skulle vara en universal lösning på många av våra samhällsutmaningar. Det vänder jag mig emot. Jag tror man riskerar risken att gå i en psykologisk fälla och en övertro på att besluten blir bättre när de förflyttas längre bort från de som påverkas av besluten.

Det är ingen hemlighet att jag som centerpartist har en stor tilltro till en decentralistisk samhällsuppbyggnad och vill att besluten ska fattas så nära de människor som påverkas av beslutet. Sett till hur covid-19 har utvecklats och påverkat samtidigt som vi ser en väldigt stor stockholmsfixering både vad gäller riktlinjer, beslut och information från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och media - då blir det fel för oss i exempelvis Kronoberg att skjuta till mer makt till Stockholm.

Det gäller istället att se just till våra olikheter och arbeta på ett sätt som passar Kronoberg och ett annat sätt som passar Skåne. Det är viktigt att länkarna mellan statlig nivå ner till kommunerna är väl smorda så det inte brister när de blir belastade och överbelastade som det innebär vid kristider. För att detta ska fungera krävs bra samarbete i det dagliga arbetet men även kontinuerligt arbeta med övningar för att ständigt vara beredda på kriser. Vilket vi nu har börjat med på nytt i Sverige.

Nu säger istället allt flera partier och organisationer att bara skola och vård blir statliga kommer många utmaningar lösas. Men i de diskussionerna måste man komma ihåg att det redan finns en statlig styrning och kontroll. Ändå varierar likvärdigheten över landet. För sett till skolan fanns det många anledningar till att den blev kommunaliserad. Den hade många likartade utmaningar som känns igen även idag.

Det är inte avgörande på vilken politisk nivå som beslutet för verksamheten tas. Då är det snarare avsaknaden av tydlig närvaro från exempelvis Skolverket som är ett viktigt bollplank mot kommunerna och verksamheterna. Därför säger jag inte att staten ska göra mindre - istället ska det som redan finns i styrkedjan göras mycket bättre.

Vi har en viktig läxa att lära från covid-19 krisen och den fortsatt oroliga tid som nu präglar vår vardag. Men att svaret på våra samhällsutmaningar i välfärden är mer statligt ansvar låter som en quick fix lösning. Speciellt om det inte finns klara tankar på organisationsförändringar som genererar positiva effekter för de enskilda verksamheterna inom bland annat skola och omsorg. Där väntar mycket arbete och det kan vi klara utan att storebror staten ska gripa in i varje detalj.

Andreas Olsson, gruppledare (c), Växjö kommunfullmäktige