• / Nyheter
  • / Bra information när simhallsfrågan diskuterades

Bra information när simhallsfrågan diskuterades

Vi fick en bra information som utmynnade i en livlig debatt när frågan om en ny simhall i Växjö var på agendan vid kommunfullmäktigegruppens möte i Växjö Fria Gymnasium måndagen den 17 augusti.

För informationen svarade Tony Söderena och Andreas Gylling från Vöfab och Växjö kommuns kultur- och fritidschef Tomas Ekelius.

De redovisade den utredning som skulle klargöra vad som krävs för att renovera den befintliga simhallen från 1971 så att den håller ytterligare minst 30 år.

I ett sidospår, som inte ingick i de ursprungliga utredningskriterierna presenterade trion också en lösning för att få plats med en ny 50-metersbassäng inom det område som kommunen äger vid Växjösjön.

– Det går att få in en 50-metersbana men det blir inte lätt. Bland annat måste vi ta bort det romerska badet för att få plats, kommenterade Tony Söderena.

De tre presenterade en byggplan:

Först bygger man en 50-metersbassäng med tillhörande omklädningsrum. ett sådant bygge beräknas ta 2-3 år att färdigställa.

När det är klart kan den befintliga simhallen rivas för att ge plats för en ny hall. Vad den ska innehålla är inte fastställt och dt innebär också att det blir svårt att beräkna driftskostnaderna eftersom man inte vet hur intäktssidan kommer att se ut.

–Vi bygger för att alla nuvarande verksamheter i simhallen ska kunna komma tillbaka. Vi är också säkra på den tid det tar att bygga och kostnaderna för de alternativ som vi nu har presenterat, sa Tony Söderena.

De kalkylerade kostnaderna kräver onekligen eftertanke innan några beslut tas.

Det handlar om allt från 550 miljoner kronor för att renovera den befintliga simhallen till 970-1 miljard kronor för att bygga om nuvarande simhall och utöka med en 50-metersbassäng. I det första alternativet kan ingen verksamhet vara igång under 2-3 år och i det andra alternativet kan en del av verksamheterna vara igång under byggtiden som är beräknad till 4-6 år.

Räkna med att simhallsfrågan kommer att stötas och blötas flitigt innan ett definitivt beslut tas.