Eva gläds över miljövänlig Möbelcirkel

Möbelcirkeln på Blockvägen i Norremark har blivit ett klipp för Växjö kommun.

Under de tre år som cirkeln har varit igång har kommunkoncernen minskat sina möbelinköp med totalt 13,5 miljoner kronor.

Möbelcirkeln är ett bra exempel på en verksamhet som bidrar till både social-, ekonomisk- och miljömässigt hållbarhet, säger Eva Johansson (c), ordförande i kommunstyrelsens organisations och personalutskott som är kommunstyrelsens beredande organ för bland annat organisationsfrågor samt kommungemensam upphandling och konkurrensfrågor.

När Möbelcirkeln startade hösten 2017 var uppdraget att ta hand om befintliga möbler i kommunen och rusta upp dem för att sedan återanvändas av kommunala förvaltningar och bolag.

Verksamheten sysselsätter sex anställda och de har verkligen gjort ett bra jobb.

När möblerna är upprustade annonseras de ut på Möbelcirkelns webbsida som till dags dato har publicerat drygt 5 000 annonser.

–Det känns bra att kommunen själv kan bidra till att minska kostnaderna för möbelinköp, säger Eva Johansson.

Det är framför allt små höj- och sänkbara skrivbord, kontorsstolar och soffor som snabbt hittar nya brukare inom kommunkoncernen.

Men även föreningar i kommunen får nu ta del av återbrukade möbler.

–Vi ser nu att den här verksamheten fyller en viktig funktion. Den har kommit för att stanna, säger Eva Johansson.