Vildsvin på matsedeln fick positivt bemötande

Det blev mycket kommunal information till de 20-talet deltagarna i kommungruppens digitala informationsmöte måndagen den 5 oktober.

Kommunalrådet Eva Johansson var mycket nöjd med införandet av vildsvinsbiffar i skolmaten sista veckan i september. Eleverna i Braåsskolan var först ut och det har blivit många positiva reaktioner både bland personal och elever.

Eva meddelade också att den nya måltidsorganisation som Växjö införde 2015 har gett positiva effekter.

– Bland annat har sjukfrånvaron minskat från 27 till 18 procent. Däremot har kostnaderna inte minskat lika mycket som vi trodde från början. Men sammantaget har ändå utfallet varit positivt.

Läget har också ljusnat inför budgeten 2021. Statliga bidrag på totalt 171 miljoner kronor under 2020 har gjort att Växjö kommun, som lade en nollbudget för 2020, kan summera ett överskott i den storleksordningen för innevarande år.

–Med tanke på hur prognoserna såg ut våren 2020 ser det mycket bra ut. En bidragande orsak är också att skatteintäkterna, som enligt kalkylerna skulle minska, i stället har ökat. Det innebär att vi inför nästa år har möjligheter att genomföra vissa satsningar, bland annat inom omsorgen, sa Eva Johansson.

Under avdelningen kommunala nyheter kan också noteras inköpet av fastigheten söder om simhallen för 13,250 miljoner kronor. Det innebär att kommunen nu förfogar över en total markyta som gör det möjligt att förverkliga planerna på att bygga en ny simhall vid Växjösjön.