Årets sista kommungruppsmöte
gav en inblick i den digitala framtiden

Benny Fors från Växjöbaserade innovations- och digitaliseringsbyrån Zenta gav 23 deltagare i årets sista och helt digitalamöte med Centerpartiets kommungrupp i Växjö många tänkvärda ingångar i hur man använder den digitala tekniken för att skapa hållbara samhällslösningar.

–Men för att kunna utveckla företaget och visa världen vad vi går för behöver vi bättre stöd från region och kommun. Det gäller också vårt samarbete med Linnéuniversitetet. Vi skulle gärna engagera forskare i våra projekt men eftersom det råder förvirring om avtalen har det så här långt inte varit möjligt. Men jag tror ändå att det är en tidsfråga innan vi samarbetar med Linnéuniversitetet, sa Benny Fors.

Nu har Zenta och företagets 15 anställda redan ett samarbete med Växjö kommun. Projektet heter VR-kontakt i trafiken och används genom en VR-app på skolorna i Växjö för att undervisa eleverna i trafikkunskap.

Andra samarbetspartners är Volvos ägare, kinesiska Geely och deras svenska dotterföretag i Göteborg liksom Växjös båda stora it-företag Visma och Fortnox.

-Vi är ett udda företag som vill skapa förändring i samhället. Därför kommer vi att sätta en övre gräns på 25 anställda eftersom vi letar folk som tänker annorlunda och inte är låsta i gamla system och sätt att jobba. I fjol bytte vi exempelvis ut halva personalstyrkan. De som slutade gick alla vidare till nya jobb och vi lyckades mycket bra med att rekrytera den kompetens som behövdes för att utveckla Zenta, sa Benny Fors.

Mötet fortsatte med information från kommunalrådet Eva Johansson. Bland annat meddelade Eva att kommunen har förlängt avtalet med den befintliga simhallen i fyra år.

–Det är bra att det nu börjar röra på sig i den här utdragna frågan. Fyra år borde räcka för att hinna med att bygga till en 50-metersbassäng på den inköpta tomten söder om simhallen. Annars får vi förlänga med ett år i taget, sa Eva Johansson.

Kretsordföranden Annika Nilsson tackade Andreas Olsson för hans tid som ledare för kommunfullmäktigegruppen, ett uppdrag som Annika tillsammans med Therese Magnusson tar över från och med årsskiftet när Andreas Olsson börjar som kommunalråd och Thomas Magnusson som ersättare i kommunstyrelsen.

Det informativa mötet avslutades med ett quiss på temat Centerpartiet där Andreas Håkansson, författare och redaktör för Centerpartiets jubiléumsbok ”På väg framåt under 110 år” hade tagit fram de tio frågorna. En deltagare hade alla rätt - grattis, Thomas Karlsson, som verkligen kan Centerpartiets historia.

Nästa möte med kommungruppen blir måndagen den 11 januari 2021.