Flygplatsdebatt förlängde
årets sista fullmäktigemöte

En lång debatt kring ett extra drifttillskott till Småland Airport och många ärenden som gick till omröstning satte sin prägel på ett 8,5 timmar långt digitalt möte med Växjö kommunfullmäktige tisdagen den 15 december.

Debatten om Småland Airport initierades till stora delar av motståndet från Miljöpartiet och Vänsterpartiet runt de Blågrönas förslag - där mp den här gången stod bredvid - att skjuta till 8,4 miljoner kronor för att rädda flygplatsens sviktande ekonomi i spåren av coronapandemin.

Socialdemokraterna accepterade tillskottet men begärde också att kommunfullmäktige redan i år skulle säga nej till att skjuta till ett drifttillskott även nästa år.

–Det är viktigt att infrastrukturen fungerar. Vi behöver ha tillväxt i vår region och då måste det finnas en flygplats. Givetvis är miljön viktig men vi vet också att flyget blir mer miljövänligt framöver, sa Claes Bromander (c).

Kommunfullmäktige godkände också Centerpartiets förslag till nya gruppledare. Det innebär att Annika Nilsson och Andreas Håkansson från och med den 1 januari tar över Andreas Olssons uppdrag samtidigt som Andreas från och med den 1 januari tar över som kommunalråd efter Eva Johansson. Dessutom fastställdes att Thomas Magnusson går in som ersättare i kommunstyrelsen - ett uppdrag som Andreas Olsson nu innehar.

Mötet avslutades med att Eva Johansson på begäran från ordföranden Bo Frank läste Viktor Rydbergs dikt ”Tomten”. Bo Frank lovade också att Eva ska bli avtackad när coronaläget så tillåter.

Allra sist riktade Rose-Marie Holmqvist (s) ett stort tack till Bo Frank (m) för att han som ordförande i fullmäktige har lyckats att både hålla samman mötena och hålla humöret uppe. Ett fint positivt inslag mitt uppe i coronamörkret!