Växjökretsens årsmöte

Under det digitala årsmötet den 11 februari berikades kretsstyrelsen med såväl en ny ordförande som ett flertal nya ledamöter.

Thomas Magnusson, kretsens nya ordförande, tackade för förtroendet och poängterade att valarbetet är ett lagarbete där såväl kretsstyrelse som kommunfullmäktigegrupp och medlemmar måste involveras.

Utöver ordförande valdes följande ledamöter in i styrelsen: Majja Almqvist Rieger, Anders Haggren, Tomas Johansson, Therese Magnusson, Cecilia Birgersson, Maryana Frisk Holst, Mariana Gomez Johannesson, Birger Jonsson, Jacob Samuelsson och Martina Svensson.

Årsmötet biföll också tre inlämnade motioner: “Tullens befogenheter för att hindra utflöde av stöldgods” (Thomas Magnusson),
“Ny jaktlagsutredning ang växande viltstammar” (Thomas Magnusson) samt
“Utveckla privatekonomi till ett eget ämne i gymnasieskolan” (Andreas Olsson, Andreas Håkansson).