Höjda driftsbidrag till samlingslokaler
på landsbygden

Nya driftsbidrag till samlingslokaler på nästan tre miljoner kronor.

I år betalas hela summan ut, utan avdrag för medfinansieringsprojekt. Det är föreningar som driver samlingslokaler i kommunens tätorter och på landsbygden som får dela på totalt 2 864 000 kronor.

Driftsbidraget grundar sig i föreningens driftskostnader, uthyrningsfrekvens, barn- och ungdomsverksamhet och utvecklingsplaner.

Medfinansiering av investeringsprojekt betalas ut vid behov från avsatta öronmärkta pengar och det görs alltså inget avdrag från början i år. Föreningar med bidrag över 100 000 kronor får bidraget utbetalat vid två tillfällen över året.

Våra samlingslokaler i tätorterna och på landsbygden är en tillgång och deras verksamhet ska vi främja. Vi ser hela tiden vilken fantastisk verksamhet som bedrivs i lokalerna och hur viktiga de är för en levande landsbygd.

Samlingslokalerna kan till exempel komma till stor användning i händelse av kris och då behöver de vara väl iordning, vilket driftsbidraget bidrar till.