En levande landsbygd är ingen
utopi i Växjö kommun

Vi från Centerpartiet välkomnar diskussionen som ”B.N Växjö” lyfter i sin insändare om hur vi kan stärka landsbygden i Växjö kommun.
För oss är en levande landsbygd ingen utopi utan något vi har i Växjö kommun och är något vi ska bejaka och utveckla.

Centerpartiet i Växjö är helt övertygande om att vi nu står inför gröna vågen 2.0 som ger en tydlig medvind till att kommunen växer mot de 100 000 invånare och då inte bara i staden. Det gäller att Växjö kommun är på tårna och kan fånga upp intresset att bo utanför staden. I budget för 2021 drev vi på satsningar för att skapa förutsättningar för fler attraktiva villatomter i tätorter och på landsbygden. Vi måste kunna bygga vår kommun på olika sätt beroende på platsens förutsättningar. Alla måste exempelvis inte ha tillgång till kommunalt vatten och avlopp, utan vi behöver utveckla nya lösningar och se till de lokala förutsättningarna.

Det kommer även genomföras en ödehuskartläggning för att tillvarata de hus vi redan har runt om i vår kommun, både för att nyttja befintlig infrastruktur och att ha ett hållbarhetsperspektiv. Med fler olika typer av boende läggs en grund för god samhällsservice, vilket nämns i den nyss uppdaterade landsbygdsplanen för Växjö kommun. Vi vill att det ska finnas seniorboende och trygghetsboende ska finnas i hela kommunen och det är ingen tillfällighet att kommunens första trygghetsboende återfinns i Ingelstad. Vi anser vidare att landsbygdsskolorna är väldigt viktiga eftersom de möjliggör för utveckling och generationsväxlingar på landsbygden. I vår kommun är nybyggnationen av Dädesjö skola ett färskt exempel på en sådan satsning.

Runt om i Växjö kommun har vi många aktiva byalag/sockenråd/bygdegårdsföreningar som gör ett fantastiskt jobb. I tider av kris märks verkligen behovet av samlingslokaler. Därför är vi i Centerpartiet extra glada att vi i år förstärker driftsbidraget för samlingslokaler.

I pandemins spår ser vi att allt fler jobbar hemifrån, detta kommer säkert att bli allt vanligare framöver, så ett 100 procent utbyggt fibernät är fullständigt nödvändigt för att hela kommunen ska hänga med i den digitala utvecklingen.

Vi vill tillskapa ett landsbygdsfullmäktige i samverkan med civilsamhället och en årlig landsbygdsdag i nära tidsanslutning till den nationellt arrangerade landsbygdsriksdagen och eventet MAT. Drömmen om en levande landsbygd är ingen utopi utan verklighet runt om i Växjö kommun.

Andreas Olsson (C), kommunalråd Växjö kommun
Andreas Håkansson (C), gruppledare
Annika Nilsson (C), gruppledare
Thomas Magnusson (C), kretsordförande