Samhällsföreningar behåller
hel byapeng under pandemin

Aktiva samhällsföreningar får varje år ett verksamhetsstöd för att kunna genomföra aktiviteter i tätorter och landsbygd.

Med anledning av corona och att antalet aktiviteter därmed minskat väljer Växjö kommun att stötta samhällsföreningarna genom att låta dem behålla hela stödet under 2021.

Växjö kommun stödjer cirka 25 samhällsföreningar varje år genom ett verksamhetsstöd, så kallat Byapeng. Stödet är på 17 500 kronor till föreningar på mindre orter och 35 000 kronor till föreningar i tätorterna.

Föreningarna som får stödet, ska varje år redovisa vad pengarna har använts till. Om det då finns medel kvar från stödet, räknas dessa pengar av vid fördelning av kommande stöd.

- Under pandemin har antalet aktiviteter minskat dramatiskt, vilket har påverkat föreningarnas intäktsmöjligheter samtidigt som vissa kostnader kvarstått.

Aktivitet och rörelse är viktigt för en levande landsbygd. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog därför idag att avdraget inte ska gälla under 2021. Byapengen är viktig för att de ska kunna starta upp föreningslivet efter pandemin, säger Andreas Olsson (C), kommunalråd.

Slutligt beslut tas av kommunstyrelsen den 6 april.