Växjö kommuns visselblåsarfunktion igång

Växjö kommun har nu infört en så kallad visselblåsarfunktion.

Syftet är att upptäcka, men även förebygga, allvarliga missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatser inom Växjö kommuns förvaltningar och bolag. Anmälningarna går till extern part som ger förslag på åtgärder.

- Det är viktigt att förhindra och agera på signaler om eventuella allvarliga oegentligheter inom kommunens förvaltningar och bolag. Visselblåsarfunktionen visar att vi tar den här typen av ärenden på allvar och den kan även leda till ökat förtroende, säger Andreas Olsson (C), ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott.

Det är efter beslut i kommunfullmäktige som visselblåsarfunktionen nu införts för Växjö kommuns förvaltningar och bolag. Syftet är att du som invånare anonymt kan anmäla förtroendevald, chef i ledandeställning eller en nyckelperson i kommunens förvaltningar och bolag som misstänks ha begått något allvarligt fel som inte kan hanteras öppet inom den egna organisationen. Det kan handla om till exempel bedrägeriförsök, muta, eller korruption

Även medarbetare på förvaltningarna och bolagen ska kunna använda funktionen, om det inte går att hantera ärendet via organisationens egna kanaler. Anmälningarna skickas vidare till ett externt företag som gör en bedömning och tar fram förslag på åtgärder.