NYA BOLAGET VÄXJÖ LINNAEUS SCIENCE PARK ÄR BESLUTAT

De första besluten för ägardirektiv och inriktning för det nya kommunala bolaget Växjö Linnaeus Science Park AB.

Bolaget kommer arbeta för att stärka utvecklings- och innovationsprocesserna inom näringslivet i Växjö kommun och sydostregionen. Centerpartiet anser att Växjö kommun tar ett ytterligare positivt steg för att stärka näringslivsklimatet med ett förstärkt Science Park som bridrar till stärkare och fler företag, med det fler arbetstillfällen.

Växjö Linnaeus Science Park ska främja samarbete mellan företag, organisationer, forskare och entreprenörer. Bolaget syftar även till att inspirera till entreprenörskap. Detta görs genom att ge möjlighet till företag och individer att utveckla och förverkliga innovativa koncept, stödja det uppsökande arbetet för nya företagsetableringar samt utveckla nätverk för samordning kring lokala och regionala kunskaps-och företagskluster. Styrelsen för Växjö Linnaeus Science Park AB avser att utgöras av en blandning av ägare, aktörer från näringsliv, kunskapsmiljöer och akademi för att skapa en representativ bild av det behov som Växjö Linnaeus Science Park skall uppfylla.

Centerpartiet är glada över att Växjö Linnaeus Science Park blir bolaget som får den roll som näringslivet efterfrågar, nämligen en stark aktör och brobyggare som underlättar samarbetet med Linnéuniversitetet.

Med vänliga hälsningar

Andreas Olsson
Kommunalråd (C)
1:e vice ordförande kommunstyrelsen Växjö kommun
Ordf. Organisation- och personalutskottet

0708-681837
andreas.olsson@centerpartiet.se