Hör Växjös kommunalråd, Andreas Olsson (C) understryka att Centerpartiet är partiet för HELA Växjö kommun.

Vi vill att HELA kommunen ska växa. Landsbygdspolitik byggs underifrån. Med sockenråd, byalag och föräldrarföreningar så bygger vi gemensamt politiken framåt.

När vi gemensamt arbetar framåt skapar vi en positiv utveckling och det gynnar det HELA Växjö kommun.

Video