Pressmeddelande

Centerpartiet i Växjö kommun skänker 5000 kr till Ukrainas barn och uppmanar andra organisationer i Växjö att göra detsamma

Putins och Rysslands anfallskrig mot Ukraina är ett brott mot internationell rätt som utsätter det ukrainska folket för ett ofantligt lidande och som hotar Ukrainas existens och som även utgör ett akut hot mot övriga Europa. Det är ett anfallskrig mot demokratin och mot människors frihet. Ett anfallskrig som kräver extraordinära motåtgärder. Demokratiska krafter måste nu stå upp för den ukrainska befolkningen. Det måste till hårda sanktioner mot den ryska regimen, fler stödinsatser till Ukraina, och skydd till människor som flyr. I detta måste vi på bred front visa det ukrainska folket att de har vårt fulla stöd. Som en liten del i detta, bistår nu Centerpartiet i Växjö kommun det ukrainska folket och dess barn genom att skänka 5000 kr till UNICEF:s insamling för hjälp till Ukrainas barn. https://unicef.se/katastrof/hjalp-ukrainas-barn

Centerpartiet i Växjö uppmanar även övriga organisationer i Växjö att göra detsamma. Läget i Ukraina är akut och barnen i Ukraina är i desperat behov av hjälp.

Detta är en oerhört mörk tid i Europas historia. Den ryska aggressionen måste mötas med avsky. Putin bryter mot folkrätten. Den ryska regimen kränker Ukrainas självständighet, hotar landets existens och tar oskyldiga människors liv. Invasionen av Ukraina är ett brott mot internationell rätt och mot våra mest grundläggande värderingar och principer. Det går inte att finna ord för den ondska som Putin och den ryska regimen nu bedriver mot det ukrainska folket och Europa. Men vi får inte bli handlingsförlamade. Tvärtom måste vi nu agera för att stödja Ukraina. Nu är tiden att visa solidaritet och stå på det ukrainska folkets sida.

För mer information:
Thomas Magnusson, ordförande Centerpartiet i Växjö kommun
070-315 31 52