Besök på gården Torstlycke

I dag har Thomas Magnusson och Andreas Olsson besökt Anna och Matias i Kalvsvik som driver ett familje jordbruk med mjölk och köttproduktion i åttonde generationen på gården Torstlycke

Vi pratade om vad de har för förväntningar på vilken politik Centern ska driva i kommunen och riks, vi berättade om de frågor vi driver för landsbygden och för hela kommunen