Det borde vara fullt möjligt att skapa strandnära bebyggelse i Växjö kommun

Hör Thomas Magnusson, ordförande för Centerpartiet i Växjö kommun, prata om möjligheter att skapa strandnära bebyggelse i Växjö kommun.

– Detta är en av alla de 200, över de 200 sjöar som finns i Växjö kommun. Vi från Centerpartiet är angelägna om att det finns markägare, byalag eller samfälligheter som vill avstycka tomter och skapa strandnära bebyggelse, så tycker vi det ska kunna var fullt möjligt.