De betande djuren är viktiga för den biologiska mångfalden

Hör Thomas Magnusson, ordförande för Centerpartiet i Växjö prata om de betande djurens betydelse för den biologiska mångfalden.

För klimatet, för miljön är betesmarkerna och de betande djuren en oerhörd förutsättning. Betesmarkerna är en viktig kolssänka, betesmarkerna är viktig för den biologiska mångfalden. För oss inom Centerpartiet är det oerhört angeläget med aktiva bönder med betande djur.

För klimatets bästa