Rapport från skördetröskan

Hör Thomas Magnussons betraktelse om årets skörd och klimatförändringarna direkt från skördetröskan.

– Just nu så pågår skörden, årets skörd av spannmål, i hela landet och även här i Kronoberg. Det är ju fina förhållande, det är torrt och varmt vilket gör att det är väldigt låga vattenhalter, så man behöver inte torka med spannmålstorkar som drar mycket brännolja.

Det är naturligtvis inte bara fördelar med att det är torrt och varmt. Spannmålen brådmognar när det är så varmt som det varit nu. Och här, kornet, kanske inte har så stor betydelse, och inte heller de höstsådda grödorna, vete och råg. Men däremot havren trivs inte när det är så här varmt. Man tappar i skörd, så klimatförändringen har definitivt effekter. Vi ser ju varje sommar här nu att skörden blir tidigare för vart år och det blir varmare och varmare på somrarna i samband med skörden.

Det är alldeles uppenbart att klimatförändringarna gör att vi kommer att få lägre skördar även i Sverige framöver. Därför måste jordbruket anpassa oss till ny teknik, spara på vattnet i backen på ett annorlunda sätt och dessutom ta fram nya sorters som tål värme bättre. Så för oss i Centerpartiet är det viktigt att jobba med klimatförändringen. För gör vi inte det, så kommer vi att få lägre och lägre skördar befarar jag. Därför är det också viktigt att bevara all åkermark. Varenda kvadratmeter är värdefull för att producera livsmedel.