Beteshagar är viktiga för den biologiska mångfalden

Hör Thomas Magnusson (C) prata om betydelsen av blandskog och öppna beteshagar för den biologiska mångfalden.

- Centerpartiet har jobbat länge, i alla tider vad jag minns, för jordbruket och skogsbrukets förutsättningar. Det är kanske också värt att poängtera - att det gör man inte bara i valrörelsen.