Anders Franzén


Uppdrag: Videum AB

Bostadsort: Öjaby

Detta vill jag lägga fokus på: Utveckla Campusvisionen för att stärka Linneuniversitetets roll och få fler viktiga etableringar inom Videum Science Park.

Mail: an.franzen@telia.com

Telefon: 070 668 99 58