Andreas Håkansson


Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i Byggnadsnämnden och ersättare i arbetsutskottet,
gruppledare, ordförande för distriktet

Bostadsort: Växjö centrum

Detta vill jag lägga fokus på:
Jag fokuserar mycket på byggandet i vår kommun, bostäder såväl som verksamhetsbyggnader av olika slag, genom mitt uppdrag i Byggnadsnämnden.
Därtill räknar jag skolfrågor (jobbar själv som lärare i Lammhult) och föreningslivet som andra hjärtefrågor i mitt kommunengagemang.
För mig är miljö och satsning i både stad och land centralt i alla ärenden jag deltar i,
såväl i nämnden som i fullmäktige. Individen och civilsamhället är viktiga utgångspunkter
i mitt arbete.

Mail: Andreas.hakansson@centerpartiet.se

Telefon: 0730469043

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.