Andreas Olsson


Kommunfullmäktige gruppledare, Kommunstyrelsen ersättare
och Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott ersättare

Bostadsort: Växjö

Detta vill jag lägga fokus på: Landsbygd, miljö och företagande är frågor som jag kommer lägga fokus på, sedan är jag även intresserad av cykelfrågor, civilsamhällesfrågor och skolfrågor.

Mail: andreas.olsson@centerpartiet.se