Andreas Olsson


  • Kommunalråd. 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i kommunens organisations och personalutskott.


Bostadsort: Växjö

Detta vill jag lägga fokus på: Landsbygd, miljö och företagande är frågor som jag kommer lägga fokus på, sedan är jag även intresserad av cykelfrågor, civilsamhällesfrågor och skolfrågor.

Mail: andreas.olsson@centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.