Claes Bromander


Ledamot Tekniska Nämnden – TN - samt ersättare i arbetsutskottet
Ersättare VÖFAB

Bostadsort: Högstorp/Växjö

Fokus: Hela Växjö ska leva och utvecklas. Valfrihet, företagande och trygghet är viktiga frågor för mig.

Mail: claes.bromander@vaxjo.se

Mobil: 070 4938672