Majja Almqvist


Ersättare i omsorgsnämnden

Bostadsort: Tävelsås

Detta vill jag lägga fokus på: En politik som fokuserar på individens behov och möjligheter att utvecklas.

Mail: majja.almqvist@gmail.com

Telefon: 073-092 13 16