Växjö
Centerpartiet lokalt

Per Schöldberg


Flygplatsstyrelsen, ersättare fullmäktige, styrelseledamot UBC, Union of the Baltic Cities

Bostadsort: Öjaby

Detta vill jag fokusera på: Stärka flygplatsen ytterligare till gagn för privatpersoner,
företagare och besöksnäringen

Mailadress: per.scholdberg@centerpartiet.se

Telefon:0708-694925