Per Schöldberg


  • Ledamot flygplatsstyrelsen


Bostadsort: Öjaby

Detta vill jag fokusera på: Stärka flygplatsen ytterligare till gagn för privatpersoner,
företagare och besöksnäringen

Mailadress: per.scholdberg@centerpartiet.se

Telefon:0708-694925

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.