Sture Andersson


Ledamot i revisionen

Bostadsort: Växjö

Detta vill jag lägga fokus på: Att nämnder och styrelser tar sitt ansvar för att styra resp. verksamheter och att verksamheter drivs ändamålsenligt och med respekt för beslutade budgetar.

Mail. Sturekonsult@gmail.com

Telefon: 0734 223070