Växjö
Centerpartiet lokalt

Sven Pettersson


Ledamot Wexnet

Bostadsort: Rottne

Detta vill jag lägga fokus på: Bättre kommunikation i form av fiber- och telefoniutbyggnad på landsbygden.

I övrigt: Kraftigt förbättrad militär och civil beredskap och säkerhet främst för infrastrukturen både lokalt, regionalt och nationellt.

Mail: avmsven@gmail.com

Telefon: 0705136042