Therese Magnusson


Ersättare Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bostadsort: Dänningelanda

Detta vill jag lägga fokus på: Vattenkvalitén och strandskyddet, Enskilda och företag ska mötas med enkel, tydlig och effektiv service, Bidra till att kommunen får en effektivare samhällsbyggnadsprocess

Mejl: therese.magnusson@vaxjo.se

Tel: 0734336466