Thomas Magnusson


  • Ersättare i Kommunstyrelsen, samt dess arbetsutskott, Ersättare i Byggnadsnämnden, Ledamot i VKAB, s styrelse, ordförande för Växjö Center krets


Bostadsort: Rinkaby, Tävelsås.

Detta vill jag lägga fokus på: Landsbygdsfrågor, stad o land tillsammans, företagande, entreprenörskap, stimulera till nytt företagande i klimat o miljöteknik

Mail: thomas.magnusson@lrf.se

Telefon: 0703153152

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.