Tomas Johansson


Ordinarie ledamot i nämnden för Arbete & välfärd,
ersättare i arbetsutskottet i nämnden för Arbete o välfärd.

Bostadsort: Växjö

Detta vill jag lägga fokus på: Integration och utanförskapet. Vi måste med alla tänkbara resurser ett ökat utanförskap. Detta gör vi främst genom att komma in tidigt i problematiserade familjer och i samverkan med övriga samhällsresurser

Mail: tomas.johansson.v@gmail.com

Telefon:0703-548410