Yvonne Ekaremål


Ersättare kommunfullmäktige, ledamot Överförmyndarnämnden och Valnämnden,
ersättare Växjöbostäders styrelse.

Bostadsort: Ekna, Tjureda

Detta vill jag lägga fokus på:
Fyra av fem jobb skapas i småföretag! Vi behöver ge dem mindre regelkrångel
och ett bättre företagsklimat.

Mail: yvonne@ekna.se

Mobil: 070-640 55 74