Centern medverkar vid Gudstjänst

Söndagen den 1 sep. medverkade Centerns kyrkogrupp vid gudstjänsten kl. 11.00

För Centern medverkade:

Predikan: Hans Lundström

Kyrkvärdar: Christina och Rolf Nilsson

Sång: Greger Andersson med Christina Nilsson på piano

Vistträsk-kören

Kyrkkaffe: Centerns kyrkogrupp bjuder och serverar

En strålande höstdag den 1 sep medverkar Centerns kyrkogrupp i gudstjänsten i Älvsby Kyrka.

Kyrkvärden Rolf Nilsson hälsar alla välkomna och informerar om dagens gudstjänst, efterföljande kyrkkaffe samt kort om veckans verksamhet inom Församlingen. Vistträsk-kören sjunger en välstämd sång och sedan håller kyrkoherde Tomas Lång altartjänst.

Christina läser dagens text från gamla testamentet och ackompanjerar sedan Greger under en sång.

Rolf läser episteltexten.

Hans Lundström, vår nestor, läser evangeliet. Därefter spelar ordinarie församlingspersonal (Anette J och Lars L) ett musikstycke. Hans håller sedan en predikan som stämmer till eftertanke för oss var och en.

Efter den tänkvärda predikan sjunger Greger ännu en skön sång tillsammans med Christina på piano.

Under meddelanden som Tomas L läser tänder Christina ljus för både döpta och avlidna i vår församling.

Kyrkans förbön läser Dick Öhman och som postludium sjunger Vistträsk-kören.

Efter gudstjänstens slut inbjuds alla till kyrkkaffe i Församlingsgården, där Centerns kyrkogrupp har ställt iordning fika med många sorter som de bakat. Gun-Britt, Inga, Lars och Marianne skötte serveringen. När alla fikat klart informerade Greger om vår fina Folder inför kyrkovalet och huvudpunkterna från den.

Ett stort tack till Kyrkogruppen för det fina arbetet som ni gjorde under gudstjänsten och i Församlingsgården.

Altare med altartavlan.

Kyrkovärd Rolf Nilsson hälsar välkommen.

Delar av Vistträsk-kören.

Kyrkvärd Christina Nilsson läser den Gamla testamentliga texten.

Greger Andersson sjunger.

Lars Långström spelar klarinett.

Hans Lundström predikar.

Hans Lundström predikar.

Christina tänder ljus.

Dick Öhman läser kyrkans förbön.

Lilla ljusbäraren med de tända ljusen.

Kön till kyrkkaffet.

Det goda kaffebrödet.

Här säkerställs god service.

Greger informerar om valfoldern.