Kyrkovalsgruppen

Under hösten kommer kyrkoval att hållas.
För att planera arbetet inför valet har Centern bildat en kyrkovalsgrupp.
Även i detta val sker en lokal samverkan med Kristdemokraterna.

Den utsedda kyrkovalsgruppen har haft sitt första möte i mitten på maj.
Gruppen består av:
Greger Andersson, Rolf Nilsson, Nils Sundström, Gun-Britt Johansson samt Inga Sandström.

I det fortsatta arbetet med att utforma det handlingsprogram som Centern ska gå till val med vill kyrkovalsgruppen gärna ta del av dina synpunkter.
Är du intresserad av det som händer i kyrkan och kyrkans arbete,
har du synpunkter på arbetsuppgifter, helt nya eller något gammalt,
tag kontakt med någon i gruppen.
Du kanske enbart vill diskutera den kyrkliga verksamheten. Välkommen!

Gruppen tar tacksamt emot alla synpunkter,
Mail och telefon enligt lista nedan.

Älvsby Center krets i samverkan med Kristdemokraterna.

Kyrkovalsgruppen:

Greger Andersson an.greger@telia.com 124 10

Rolf Nilsson rolfnil2000@yahoo.se 100 19

Nils Sundström nils.sundstrom@telia.com 550 72

Gun-Britt Johansson gb.j@telia.com 559 46

Inga Sandström Inga.Po@telia.com 210 02